Zawodowy Kurs Bioenergoterapii

ZAPRASZAMY NA

ZAWODOWY KURS BIOENERGOTERAPII W LUBLINIE

Kurs wg autorskiego programu Grzegorza Halkiew , akredytowany przez Cech Naturopatów i Hipnotyzerów..

….zostanie poprowadzony przez Dyplomowanego Mistrza Bioenergoterapii

Wizytacje: Grzegorz Halkiew (Cech Naturopatów i Hipnotyzerów)

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą prowadzić bioenergoterapię w ramach wykonywanego zawodu, jak i dla tych, którzy chcą bioenergoterapię stosować prywatnie- do użytku domowego, zapobiegawczo i leczniczo.
– 160 godzin lekcyjnych (120 wykładów i ćwiczeń, 40 praktyki)
30 spotkań raz w tygodniu od 18:00-21:00 plus godzina na praktyki (nieobowiązkowa)
czyli 30 spotkań po 4 godziny zegarowe (5, 33 godz. lekcyjnej)

Kurs zostanie podzielony na dwa stopnie:
I stopień (tylko pierwszych 15 spotkań)- daje uprawnienia ucznia i prawo wykonywania zawodu.
II stopień (całość 30 spotkań) plus spotkanie przygotowujące do egzaminu – daje prawo stanięcia przed komisją czeladniczą w celu zdobycia zawodowego tytułu czeladnika bioenergoterapii.

Nie ma obowiązku uczęszczania na obydwie części kursu, koszt I stopnia – 1 370 zł, koszt obu stopni 2 740 zł

Inwestycja: 2 740 zł

Absolwenci po zdaniu egzaminu wewnętrznego otrzymają dyplom oraz zaświadczenie wg wzoru MEN potwierdzające zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji.

Spotkanie inauguracyjne: 26 października 2015, godz. 18:00

Pracownia Natury – filia Lublin Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów, ul. Brzoskwiniowa 27,

 

Ceny kursów z zakresu bioenergoterapii klasycznej:

  • Zawodowy Kurs Bioenergoterapii  I stopień (80 godz. lekcyjnych)  1370zł
  • Zawodowy Kurs Bioenergoterapii  II stopień (80 godz. lekcyjnych) 1370zł

Pierwsza edycja Zawodowego Kursu Bioenergoterapii – luty-listopad 2014

Zdjęcia: