Pierwsza pomoc przedmedyczna

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Zgodnie u ustawą o zawodach Dziennik Ustaw z 17 maja 2010 Nr 82 poz. 537 bioenergoterapeuci, biomasażyści, hipnoterapeuci oraz inne zawody medycyny niekonwencjonalnej zostały przeniesione do grupy 32- średni personel do spraw zdrowia co w konsekwencji wymusza poszerzenie kwalifikacji o umiejętność udzielanie pierwszej pomocy.

Uprawnienia: dyplom MEN poświadczający zdobycie kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy w zakresie poszerzonym, również o pediatrię.

Termin: 12-14 listopada 2010r.

Miejsce: Lublin, Siedziba Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy ul. Olchowej 8

Cena: 320 zł
Informacje dodatkowe: Wyjazd do Lublina własnym środkiem transportu lub busem z firmy przewozowej- do uzgodnienia. Noclegi: Hotel RELAX, Lublin, Al.Zygmuntowskie 4, pokoje 3-4 osobowe, 40 zł osobodoba – koszt dodatkowy 2x40zł (rezerwacja dla grupy szkoleniowej, dobra lokalizacja, niedaleko dworca PKP, parking dla samochodów, obok jest basen kryty. Łatwy dojazd zarówno na uczelnię jak i do centrum miasta (Stare Miasto)
Rozkład godzinowy szkolenia :
12.11. piątek – 10.00 – 19.30
13.11. sobota- 9.00 – 19.00
14.11. niedziela 9.00 – 13.00
Egzamin 13.30 – 17.00 w niedzielę
Cel kursu:
Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole w zakresie udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu przysposobienie obronne/edukacja dla bezpieczeństwa. Po ukończeniu cyklu szkoleniowego i zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o odbyciu w/w szkolenia, a ci uczestnicy, którzy dodatkowo posiadają kwalifikacje pedagogiczne otrzymują zaświadczenie uprawniające do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Program kursu:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U.Nr 139, poz. 1132):
– Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
– Bezpieczeństwo własne miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego
– Wezwanie pomocy
– Zadławienia
– Poszkodowany nieprzytomny
– Zatrucia
– Podstawowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Urazy
– Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran
– Unieruchomienie złamań i podejrzenia złamań kości oraz zwichnięć
– Postępowanie w przypadku wychłodzenia i przegrzania
– Prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego
– Inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego
– Ewakuacja ze strefy zagrożenia
– Wsparcie psychiczne poszkodowanego
– Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
– Dodatkowo zakres pediatrycznej pierwszej pomocy

Egzamin końcowy:
Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem szkolenia.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez kierownika merytorycznego szkolenia. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi z kolei warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
Na egzaminie praktycznym osoba zdająca wykonuje:
– resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności z możliwością wydruku danych,
– 2 losowo wybrane zadania egzaminacyjne sprawdzające praktyczne postępowanie w ramach udzielania pierwszej pomocy.
Aby zaliczyć egzamin praktyczny, należy uzyskać z niego co najmniej ocenę dostateczną.

Potwierdzeniem zdanego egzaminu jest zaświadczenie, ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Jak zapisać się na kurs? – edytuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *